Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie projektu polegającego na przygotowaniu kursu dostępnego publicznie przez Internet (MOOC) dla pracowników WPiA UJ

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów polegających na przygotowaniu kursu dostępnego publicznie przez Internet (MOOC) w zakresie tematyki POB FutureSoc, DigiWorld, Anthropocene lub Heritage.

Celem projektu jest przygotowanie i udostępnienie przez Beneficjenta kursu o charakterze edukacyjnym dostępnego publicznie przez Internet (Massive Open Online Course – MOOC), którego przedmiot łączy się z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc, Digiworld, Heritage lub Anthropocene.

Z wnioskiem konkursowym wystąpić może pracownik badawczy, dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji. Można wystąpić wyłącznie z jednym wnioskiem w danej edycji konkursu.

Wnioski można składać od 4 do 30 kwietnia 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 074 zł.

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest wydatkowanie wszystkich przyznanych środków do 30 czerwca 2025 r.

Szczegółowe zasady konkursu, w tym kryteria oceny wniosków i zasady rozliczenia projektu, znaleźć można w załączonym regulaminie.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego na portalu Strefa ID.UJ.

Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora konkursu, dr. Kacpra Górskiego: kacper.gorski@uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu