Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25.04 – Konferencja "Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów"

25 kwietnia 2024 r. odbędzie się konferencja "Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów" organizowanej we współpracy przez Fundację im. Friedricha Eberta, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Kancelarię Raczkowski, przy partnerstwie merytorycznym Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem konferencji będzie analiza modelu sygnalizacji naruszeń prawa i ochrony sygnalistów wprowadzonego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz kolejnych projektów ustawy mającej za zadanie implementację dyrektywy.

Materiału do prowadzonych rozważań dostarczają wyniki zrealizowanych badań przez dr Dominikę Dörre-Kolasa, Pawła Galca, dr. Mateusza Warchał, opublikowanych w postaci monografii "Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów. Raport z badań, dobre praktyki, rekomendacje dla działań na poziomie krajowym."

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Więcej informacji