Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla pracowników WPiA UJ na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w  Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiący uzupełnienie dotychczasowych ścieżek finansowania nauki na Wydziale. 

Aktualna edycja:

 • Edycja XI –  zamknięcie naboru 10 maja 2024 r., rozstrzygnięcie 20 maja 2024 r.; konkurs został rozstrzygnięty.
   
Uwaga – ze względów formalnych i organizacyjnych, wyjazd dofinansowany w tej edycji powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu oraz zakończyć się w 2024 r.

Planowana edycja:

 • Edycja XII –  zamknięcie naboru 10 września 2024 r., rozstrzygnięcie 20 września 2024 r.
 • Uwaga – organizacja edycji zależy od dostępności środków finansowych. Będziemy informować na bieżąco o wynikach starań o ich pozyskanie.
Finansowanie w konkursie nie jest dostępne dla osób, które – pomimo upływu terminu – nie złożyły raportu z realizacji poprzednio dofinansowanego wyjazdu.

Pracownicy naszego Wydziału mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów, których cel łączy się z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc, Digiworld, Heritage lub Anthropocene, w szczególności:  

 • wyjazdów konferencyjnych mających na celu czynny udział w międzynarodowych konferencjach o wysokiej randze naukowej;  

 • kwerend i innych wyjazdów badawczych;   

 • wyjazdów studyjnych. 

W czasie wyjazdu lub w ciągu 12 miesięcy od jego zakończenia, powinien powstać co najmniej jeden rezultat: 

 • złożenie tekstu – monografii (I lub II poziomu), rozdziału w monografii (II poziomu), artykułu w czasopiśmie (min. 100 punktów) albo book proposal (w wydawnictwie II poziomu); 

 • złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zewnętrzne;  

 • zaprezentowanie wystąpienia lub przeprowadzenie warsztatu na międzynarodowej konferencji o wysokiej randze naukowej,  

 • udokumentowane podniesienie kompetencji badawczych lub transwersalnych wnioskodawcy poprzez udział w wyjeździe studyjnym. 

Oceniane będą przede wszystkim:  

 • związek wniosku z tematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych,   

 • prestiż wybranego ośrodka lub wydarzenia w zakresie danej tematyki,   

 • wartość merytoryczna proponowanych działań i ich zgodność z celami i zasadami ID.UJ,  

 • prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów,   

 • racjonalność kosztorysu.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i wzorem formularza. 

Przydatne linki:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy: iduj.wpia@uj.edu.pl