Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy naukowców z WPiA UJ w konkursach NCN: OPUS 22 i SONATA 17

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:
  • OPUS 22 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • SONATA 17 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Miło nam poinformować, że finansowanie uzyskali pracownicy naszego Wydziału:

  • OPUS 22:
    • prof. dr hab. Bartosz Brożek, projekt: Wyobraźnia prawnicza
    • dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, projekt: Prawa przyrody – środek do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju? Operacjonalizacja i krytyka z perspektywy prawnomiędzynarodowej i prawnoporównawczej
  • SONATA 17:
    • dr Przemysław Roguski, projekt: Suwerenność 2.0 – "suwerenność cyfrowa" w świetle prawa międzynarodowego

​​Gratulujemy!