Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendium naukowe dla studenta w projekcie badawczym nr 2019/33/B/HS5/01664, pt. „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” (NCN OPUS 17)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Zakład Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: student – stypendysta

Ilość miejsc: 2

Wymagania:

  • specjalizacja w zakresie socjologii prawa lub psychologii prawa
  • widza na temat teorii społecznych
  • wiedza i doświadczenie na temat empirycznych badań prawa

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

  • rozwijanie teoretycznych ram projektu (głównie przez poszukiwanie materiałów, przygotowywanie mini-raportów),
  • współudział w projektowaniu oraz organizacja badan empirycznych (grupy fokusowe),
  • sporządzanie publikacji naukowych z tematyki grantu,
  • pomoc w opracowywaniu danych empirycznych (np. transkrypcje).

Typ konkursu NCN: OPUS 17

Termin składania ofert: 11.01.2022, 12:00

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 4 miesiące, całość wynagrodzenia jednego Stypendysty wynosi 4000 zł, co daje 1000 zł netto na miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ

mateusz.stepien@uj.edu.pl