Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21

Poniżej zamieszczamy stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21, a także treść uchwały nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r.

 

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21

Jako dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych w pełni popieramy stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN nr 04/2021 z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.
 
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podważa fundamentalne założenia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym. Godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności.
 
dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 
dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 
prof. dr hab. Tomasz Giaro
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS
 
prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 
prof. dr hab. Tomasz Nieborak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK
Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
prof. dr hab. Jan Widacki
Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Pliki do pobrania
pdf
Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r. w sprawie K3/21
pdf
Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN
pdf
Resolution No. 04/2021 Committee of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences