Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Dziekana ws. organizacji zajęć w dniu 02.11.2021


Zarządzenie
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

nr 4/X/2021

z dnia 20 października 2021 r.

 

w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji

w dniu 2 listopada 2021 r.

 

w związku z wnioskiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada, działając na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustalam, iż w dniu 2 listopada 2021 r.:

 

  1. Zajęcia na kierunku prawo stacjonarne, które, zgodnie z harmonogramem, są prowadzone w formie stacjonarnej i hybrydowej, w dniu 2 listopada, odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne). Prowadzący zajęcia informują uczestników zajęć stacjonarnych i hybrydowych o wprowadzonych zmianach dotyczacyh formy prowadzenia zajęć w tym dniu, stosowanej technologii informatycznej (MS Teams, Cisco Webex lub Blackboard) do przeprowadzenia tych zajęć oraz o zasadach dołączenia do zajęć. Informacje przekazywane są uczestnikom zajęć za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu USOSweb oraz ogłaszane na stronie internetowej jednostki Wydziału.

 

  1. Pozostałe zajęcia na kierunkach: prawo stacjonarne, administracja I stopnia stacjonarna, administracja II stopnia stacjonarna,  Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, oraz Intellectual Property and New Technologies, w dniu 2 listopada 2021 r., odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, tj. w formie zdalnej.  

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

 

Pliki do pobrania
pdf
Treść zarządzenia