Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odszedł Profesor Henryk Olszewski (2 stycznia 1932 – 19 sierpnia 2021), doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Henryka Olszewskiego, wybitnego historyka prawa oraz historyka doktryn politycznych i prawnych, blisko związanego z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Henryk Olszewski urodził się w Świeciu. Studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam również doktoryzował się w 1959 r. (Ustrój polityczny Rzeczypospolitej w poglądach szlachty w latach 1697–1740). Habilitację uzyskał w 1966 r. (monografia Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo-praktyka-teoria-programy), a tytuł profesora w 1976 r. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kierował Katedrą Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, a także w latach 1977–2015 sprawował funkcję redaktora naczelnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jego osiągnięcia badawcze były wielokrotnie doceniane. W 2010 r. w uznaniu zasług dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został mu nadany doktorat honoris causa. Otrzymał także takie wyróżnienie w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Został odznaczony Medalem Oswalda Balzera nadawanym przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, czym uhonorowano jego prace badawcze w zakresie historii ustroju oraz historii stosunków polsko-niemieckich. Został także odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wraz z odejściem Pana Profesora Henryka Olszewskiego środowisko historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych straciło znakomitego badacza i nauczyciela.

Bliskim zmarłego Pana prof. Henryka Olszewskiego składamy kondolencje w imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji UJ.