Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym

realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej” (umowa nr UMO-2020/37/B/HS5/02756)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Ilość miejsc: 1

Typ konkursu NCN: OPUS 19

Termin składania ofert: 23.04.2021, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres m.florczak-wator@uj.edu.pl

Wymagania:

 1. ukończone studia magisterskie na kierunku prawo,
 2. status doktoranta (preferowana specjalizacja w zakresie prawa konstytucyjnego),
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (preferowany certyfikat poświadczający znajomość na poziomie C1),
 4. umiejętność prowadzenia badań w zakresie analizy aktów prawnych i orzecznictwa sądowego oraz opracowywania wyników badań na potrzeby publikacji naukowej,
 5. doświadczenie badawcze potwierdzone autorstwem publikacji naukowej, czynnym udziałem w konferencji naukowej, stażem naukowym lub pobytem kwerendalnym
 6. gotowość do pracy w zespole, rzetelność, skrupulatność oraz zaangażowanie w realizację powierzonych prac.

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu badawczego pt. „Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej” kierowanego przez dr. hab. Monikę Florczak-Wątor, prof. UJ.

Opis projektu: https://cisk.wpia.uj.edu.pl/states-of-emergency

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

 1. analiza polskiego orzecznictwa i regulacji prawnych dotyczących stanów nadzwyczajnych oraz ograniczeń praw i wolności jednostki w związku z COVID-19
 2. współpraca w ramach międzynarodowego zespołu badawczego
 3. przygotowanie artykułu naukowego z wynikami przeprowadzonych badań.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1000 zł netto miesięcznie (zatrudnienie maksymalnie na 38 miesięcy)

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 3. kopia zaświadczenia o posiadaniu statusu doktoranta,
 4. krótki list rekomendacyjny wystawiony przez opiekuna naukowego/promotora,
 5. skany trzech publikacji naukowych,
 6. informacje dotyczące tematu rozprawy doktorskiej i zakresu badań dotychczas przeprowadzonych w ramach jej przygotowywania (max 1 strona) ,
 7. podpisana przez kandydata informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Po rozpatrzeniu ofert kandydaci mogą zostać wezwani na zdalną rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie i miejscu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
e-mail: m.florczak-wator@uj.edu.pl