Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-administracja - europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich / eGovEU+

Nr projektu: 620033-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE

Czas trwania: 15 września 2020- 14 września 2023

Celem projektu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat wdrażania
e-administracji w Europie wśród studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach prawo i administracja, którzy zdobywają jedynie ogólną wiedzę na temat funkcjonowania UE i prawa unijnego. Działania te skierowane są w szczególności do studentów, którzy zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej (dydaktyka). Kolejnym celem projektu jest podjęcie działań upowszechniających wiedzę o e-administracji skierowanych do pracowników administracji publicznej stosujących nowe technologie w swojej codziennej pracy (praktyka). Projekt jest również dla młodych naukowców - doktorantów i studentów - niepowtarzalną okazją do zaprezentowania i przedyskutowania podczas konferencji wyników badań naukowych z profesorami prawa i ekonomii oraz praktykami. Konferencje stanowią także forum dyskusji na temat najlepszych praktyk dotyczących digitalizacji administracji w krajach partnerskich UE, dzięki współpracy z Uniwersytetami w Serbii, Macedonii Północnej, Ukrainie, Mołdawii i Albanii (badania naukowe).

Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Specjalistyczny kurs dydaktyczny E-administracja jako europejskie wyzwanie dla administracji publicznej w Polsce obejmujący zagadania: europejska administracja publiczna w erze cyfrowej, elektroniczny dostęp do informacji sektora publicznego; wpływ e-administracji na gospodarkę i zarządzanie publiczne; e-cła; e-zamówienia publiczne; e-administracja i jej implikacje dla prywatności danych; cyfrowe usługi publiczne; cyfryzacja postępowania administracyjnego; e-administracja wspierająca jednolity rynek europejski; e-mediacja w sprawach administracyjnych; e-administracja i cyberbezpieczeństwo.
  2. Coroczna konferencja z zakresu e-administracji
  3. Wydanie online w otwartym dostępie trzech publikacji – Jean Monnet's Research Papers.
  4. Aktualne informacje o postępach realizacji projektu i podejmowanych działaniach dostępne są na stronie projektu.

Zespół:

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (koordynator projektu)

Dr Monika Kawczyńska

Dr hab. Inga Kawka

Dr Łukasz Kozera

Dr Małgorzata Kożuch

Dr hab. Monika Niedźwiedź

Dr Monika Skowrońska

Dr Aleksandra Sołtysińska

Dr Renata Śliwa