Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. dr hab. Janusz Barta

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27.02.2021 r. zmarł

Prof. dr hab. Janusz Barta

wybitny przedstawiciel nauki prawa własności intelektualnej o międzynarodowym formacie.

Prof. J. Barta w 1970 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 r. rozpoczął pracę w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, a w latach 1991–2012, wspólnie z prof. dr hab. Ryszardem Markiewiczem, kierował Instytutem, który następnie został przekształcony w Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ.  

 

Prof. Janusz Barta przygotował pracę doktorską pt. „Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego” (1977), a pracę habilitacyjną pt. „Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie” (1989). W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Od lat 90-tych XX w. pracował wspólnie z prof. dr. hab. Ryszardem Markiewiczem, tworząc legendarny (nie tylko w Polsce, ale i na świecie) duet, który kształtował współczesne polskie prawo autorskie. Do najważniejszych wspólnych publikacji Panów Profesorów należą: Główne problemy prawa komputerowego, Internet i prawo, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Oprogramowanie open source w świetle prawa autorskiego, oraz wielokrotnie aktualizowane Prawo autorskie. W sumie prof. Janusz Barta napisał ponad 200 publikacji naukowych, które stanowiły i stanowią bardzo cenny wkład w rozwój nauki prawa autorskiego.

Prof. Janusz Barta był redaktorem tomu 13 Systemu Prawa Prywatnego pt. „Prawo autorskie” oraz współredaktorem komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współautorem komentarza do ustawy o ochronie baz danych. W latach 1990-2006 był redaktorem naczelnym serii: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej; był także członkiem redakcji różnych czasopism prawniczych (w tym Kwartalnika Prawa Prywatnego).

Pan Profesor był członkiem Komisji Prawa Autorskiego, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności; otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Laur Jagielloński.

Prof. Janusz Barta rozległe fascynacje naukowe łączył z innymi pasjami. Przede wszystkim z zamiłowaniem do muzyki, której oddawał się nie tylko jako słuchacz, ale też jako wykonawca. Będąc absolwentem Liceum Muzycznego w Krakowie, grał na skrzypcach, śpiewał też w chórze. Był wiernym kibicem drużyny piłkarskiej Cracovii.

Przez cały okres działalności akademickiej i naukowej Pan Profesor dawał przykład wspaniałej naukowej współpracy, przyjacielskiego współmyślenia z zachowaniem należnego szacunku dla odmiennych poglądów. Hojnie dzielił się swoją wiedzą i otaczał opieką liczne grono wychowanków.

Śmierć Pana Profesora stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej. W osobie Zmarłego tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego i uznanego w środowisku cywilistów naukowca, który całe swoje życie konsekwentnie podporządkował dobru nauki, człowieka prawego, przyjaźnie stonowanego, nieodmiennie serdecznego i życzliwego dla swoich współpracowników i studentów.

 

Małżonce i całej Rodzinie Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ

oraz cała Społeczność Akademicka Wydziału

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 5 marca 2021 roku
o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.