Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Laboratoria młodych" (Young Labs, POB Anthropocene) – konkurs dla młodych doktorów

Grafika o treści: „Laboratoria młodych” (Young Labs) ANTHROPOCENE, konkurs dla młodych doktorów. Na grafice znajduje się również logo POB Anthropocene.Konkurs „Laboratoria młodych” (Young Labs, YL) organizowany jest w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene.

Konkurs adresowany jest do dwóch grup młodych uczonych:

  • osób zatrudnionych w UJ, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż 4 lata, chcących uzyskać dofinansowanie zainicjowania współpracy naukowej i utworzenia pierwszego zespołu badawczego („My First Lab, MFL”) – czas realizacji projektu to 24 lub 30 miesięcy;
  • osób zatrudnionych w UJ, posiadających stopień naukowych doktora ponad 4 lata, lecz nie dłużej niż 9 lat, chcących uzyskać dofinansowanie na utrzymanie lub rozszerzenie istniejącej współpracy badawczej lub zainicjowanie nowej i umocnienie pozycji młodego lidera nauki („My Advanced Lab, MAL”) – czas realizacji projektu wynosi: 12 lub 24 miesiące.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty naukowe dotyczące tematycznie przynajmniej jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB Anthropocene, obligatoryjnie spełniające kryterium interdyscyplinarności oraz kryterium internacjonalizacji (zasada 4*I programu ID.UJ), oraz związane co najmniej z jedną z dyscyplin zdefiniowanych dla POB Anthropocene  (https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia). 

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu to 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu i innych dokumentach opublikowanych na stronie http://bit.ly/young-labs-anthropocene.

Wnioski można składać do końca marca 2021 r.