Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Prof. dr hab. Stanisław Grodziski (1929-2020)

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 30 maja br. zmarł w Krakowie w wieku 91 lat Prof. dr. hab. Stanisław Grodziski,  Kierownik Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ w latach 1968–1978, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ w latach 1978–1981, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987–1990, Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1994–2000, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Śmierć Prof. dr hab. Stanisława Grodziskiego stanowi niezwykle bolesną i dotkliwą stratę dla całej nauki. Prof. dr hab. Stanisław Grodziski w swoim niezwykle aktywnym życiu naukowym i społecznym m.in. uczestniczył w pracach  Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Był wielokrotnie nagradzany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, w tym m.in. za książkę Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie uhonorowany został w kwietniu 2012 Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (Wydawnictwo Universitas).

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem świata nauki i całej społeczności akademickiej. Od wczesnych lat swojego życia był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1947 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJ, które ukończył cztery lata później. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1959 r., habilitację w zakresie historii prawa w 1963 r., profesurę nadzwyczajną w 1972 r. a tytuł naukowy profesora zwyczajnego w 1980 r. Był członkiem PEN-Clubu oraz Société d’Histoire de Droit. Przyczynił się do reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem prac o tematyce historyczno-prawnej, w tym m.in.: Ludzie luźni - studium z historii państwa i prawa polskiego (1961), Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772–1848 (1971), W obronie czci niewieściej – szkice z dziejów kultury prawnej (1981, wyd. 2 – 2000), Franciszek Józef I (1978, wyd. 4 - 2006), Chronografie albo Dziejopis Żywiecki (1987), Sejm krajowy galicyjski 1861–1914 (1992), Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji (1998), Porównawcza historia ustrojów państwowych (1998), Habsburgowie (1998), Polska w latach przełomu 1764–1815 (1999), Z dziejów staropolskiej kultury prawnej (2004), Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie (2012), Stanisław Grodziski 1889–1946. Dziennik krakowskiego adwokata (oprac. wspólnie z Karoliną Grodziską, 2013​), Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów sądecczyzny z lat 1662–1855 (2015, Polska Akademia Umiejętności).

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji UJ