Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IV Edycja Kraków Intellectual Property Law Summer School – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Kraków Intellectual Property Law Summer School – Szkoły letniej prawa własności intelektualnej, która w tym roku wyjątkowo odbędzie się online w dniach 14-18 września 2020 r.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Szkoły letniej jest "IP Quality". W tym roku chcemy zastanowić się nad jakością i wartością formalnej i nieformalnej ochrony dóbr niematerialnych. Ponadto w programie Szkoły letniej przewidziane są warsztaty rozwijające ważne umiejętności praktyczne – prezentacji, argumentacji i publikowania tekstów prawniczych.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych wykładowców i praktyków w dziedzinie prawa własności intelektualnej, zarówno z uczelni zagranicznych jak i polskich, oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Program w całości prowadzony jest w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają oficjalne certyfikaty potwierdzające tematykę odbytych zajęć oraz liczbę godzin wykładowych. Studenci mogą ubiegać się o 2 lub 4 pkt ECTS.

Program Szkoły jest dostępny na stronie http://ipsummer.law.uj.edu.pl/programme/

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w Szkole można znaleźć na stronie:

http://ipsummer.law.uj.edu.pl/


Dołącz do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/532351214123815/