Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko student - stypendysta

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: student - stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

  • znajomość tematu empirycznych badań prawa (zwłaszcza transkrypcji i kodowania)
  • publikacje naukowe
  • posiadanie zaplecza w zakresie nauk społecznych i humanistyki

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu Skuteczność prawa w rozwiązywaniu problemów przewrotnych. Studium przypadku polityk antysmogowych w Małopolsce kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

  1. gromadzenie literatury, przygotowywanie podsumowań merytorycznych
  2. dokonywanie transkrypcji wywiadów pogłębionych, kodowanie danych  (przygotowywanie danych empirycznych)
  3. przygotowywanie raportów tematycznych
  4. piecza nad komunikacyjną stroną badań

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 11.06.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 36 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 36000 zł, co daje 1000 zł netto na miesiąc. Stypendium rozpoczyna się 11 lipca 2020.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
mateusz.stepien@uj.edu.pl