Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendium naukowe dla studenta w projekcie badawczym nr 2019/33/B/HS5/01664, pt. „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” (NCN OPUS 17)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: student – stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

  • specjalizacja w zakresie socjologii prawa,

  • doświadczenia publikacyjne w zakresie zagadnienia prawa i emocji lub sądowego podejmowania decyzji,

  • wiedza na temat empirycznych badań prawa

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Empatia jako wyzwanie. Przykład polskich sędziów” kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

  • rozwijanie teoretycznych ram projektu (głównie przez poszukiwanie materiałów, przygotowywanie mini-raportów),

  • współprowadzenie badan pilotażowych,

  • współprowadzenie badan empirycznych: ankiet, wywiadów, analizy uzasadnień sądowych (zwłaszcza transkrypcje wywiadów pogłębionych, kodowanie danych).

Typ konkursu NCN: OPUS 17

Termin składania ofert: 1.02.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 20 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 40000 zł, co daje 2000 zł netto na miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ

mateusz.stepien@uj.edu.pl