Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym nr 2015/17/B/HS5/00457 pt. „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Teorii Prawa)

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Ilość miejsc: 3

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku prawo,
  • status doktoranta na uczelni znajdującej się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • specjalizacja w zakresie teorii prawa lub prawa konstytucyjnego,
  • umiejętność prowadzenia badań orzecznictwa sądowego i opracowywania wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji konferencyjnych,
  • gotowość do pracy w zespole oraz zaangażowanie w realizację powierzonego tematu.

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa” kierowanego przez dr. hab. Andrzeja Grabowskiego.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

  • analiza orzecznictwa sądowego za pomocą metod właściwych dla retoryczno-topicznej teorii argumentacji prawniczej,
  • opracowywanie wyników w formie komentatorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS 9

Termin składania ofert: 14.02.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres andrzej.grabowski@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium w wysokości 1500 zł netto/miesiąc, wypłacane za 1 miesiąc (1-31 marca 2020 r.)

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, tytuł pracy magisterskiej i zakres przeprowadzonych w jej ramach badań,
  • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (załączona poniżej)

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ

e-mail: andrzej.grabowski@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy