Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Evidence in the light of general principles - new challanges

Międzynarodowa konferencja naukowa "Evidence in the light of general principles of criminal procedure” została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego TBSP UJ. Wydarzenie odbyło się przy współpracy licznych ośrodków uniwersyteckich w dniach 23 – 25 września 2019 roku w Wiedniu. Celem Konferencji było zgłębienie szerzej omawianej tematyki dowodowej z punktu widzenia różnych systemów postępowania karnego na arenie międzynarodowej.Podczas 3 paneli wystąpiło w sumie 19 uczestników z 7 krajów m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Grecji i Ukrainy oraz Włoch.

Podczas swoich wystąpień uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie z jakimi wyzwaniami i jak musimy się współcześnie mierzyć w związku z globalizacją i rozwojem nowych technologii w temacie dowodów w procesie karnym. Panele pełne były owocnych dyskusji, niezwykle ciekawej analizy porównawczej omawianej tematyki w różnych systemach prawnych. Na koniec zgromadzeni goście zgodnie pogratulowali referentom wyboru tematów, które były nie tylko niezwykle różnorodne, ale stanowiły ciekawe wprowadzenie do pasjonującej dyskusji. Uczestnicy, wyrazili życzenie, aby po konferencji przygotować publikację z tekstami referatów i przebiegiem dyskusji.

Wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc Stancji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, która objęła Konferencję patronatem oraz udostępniła uczestnikom miejsce obrad w swoim ośrodku. Dodatkowo, Konferencja uzyskała znaczące wsparcie finansowe Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji „Bratniak”. Ponadto, wydarzenie zostało objęte patronatami przez następujące:

  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Ratajczak,
  • Wydawnictwo C.H.Beck,
  • Wydawnictwo Prawnicze Wolters Kluwer,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Krakowski Instytut Prawa Karnego,
  • Związek Zawodowy Prokuratorów Pracowników Prokuratury RP,
  • Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej,
  • Palestra - Pismo Adwokatury Polskiej,
  • Sąd Okręgowy w Krakowie.

Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy!