Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich - Rekrutacja 2018

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów szkół średnich, zwłaszcza klas maturalnych do udziału w trzeciej edycji programu edukacyjnego Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, seminariów i spotkań dyskusyjnych z wybitnymi prawnikami i działaczami organizacji pozarządowych będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach wieczornych w okresie od 1 XII 2018 r. do 30 IV 2019 r.  Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie do dnia 27 XI 2018 r. na adres akademiaUJ@gmail.com eseju na następujący temat:

„Co jest największym zagrożeniem dla praw człowieka w XXI wieku?”.[1]

Prace będą oceniana przez komisję powołaną spośród pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Do udziału w tegorocznej edycji Akademii zostanie zakwalifikowanych 50 autorów najwyżej ocenionych prac. Wyniki zostaną rozesłane 28 XI 2018 r. na podane przez autorów prac adresy mailowe.


[1] Wymagania redakcyjne dotyczące eseju – objętość: maks. 1 strona, rodzaj czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt. Wraz z przesłanym esejem prosimy o podanie: imienia, nazwiska, klasy, szkoły, adresu mailowego.