Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Michał Kowalski sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pan dr hab. Michał Kowalski z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego został wpisany na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski w latach 2018-2020.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 29 Regulaminu ETPC, sędzia ad hoc wybierany jest do udziału w rozpatrywaniu sprawy przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z listy przedłożonej uprzednio przez państwo-stronę Konwencji, jeżeli sędzia krajowy jest niezdolny do zasiadania w Izbie, wyłącza się albo jeżeli brak jest takiego sędziego.

Warto w tym miejscu dodać, że stałym sędzią polskim w ETPCz jest prof. Krzysztof Wojtyczek również z WPIA UJ.

Komunikat prasowy MSZ