Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018

W dniu 13 lutego 2018 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 dla studentów

W dniu 13 lutego 2018 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 dla studentów.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018:

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości) w semestrze letnim wynosi 961 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stawki, w zależności od wysokości dochodu, zostały ustalone następująco:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 400 zł miesięcznie - 640 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 401 - 600 miesięcznie zł - 580 zł
III próg: dochód netto na członka rodziny 601 - 961 miesięcznie zł - 520 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Decyzje stypendialne odbierać będzie można od 26.02 do 06.03.2018 r. w sekretariacie ds. pomocy materialnej.