Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4 granty z Narodowego Centrum Nauki dla pracowników WPiA UJ!

W ramach konkursu OPUS 11 wybrany został wniosek dr hab. Piotra Mikulego, który przeprowadzi badania w przedmiocie: „Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?”
Finansowanie w ramach konkursu Sonata 11 otrzymali dr Mariusz Baran w temacie: „Związek przyczynowy' jako przesłanka odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska” oraz dr Adam Dyrda: „Nowa krytyka amerykańskiego realizmu prawnego”.

Pani mgr Joanna Machlańska będzie prowadziła projekt badawczy pod nazwą "Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza" w ramach konkursu PRELUDIUM 11. PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.


OPUS i SONATA to sztandarowe konkursy Narodowego Centrum Nauki, przeznaczone dla szerokiego grona naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi.

W konkursie OPUS mogą startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki mają również szerokie zastosowanie: można je przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wyróżnionym pracownikom WPiA UJ życzymy dalszych sukcesów!

Data opublikowania: 16.11.2016
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski