Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 303/XI/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniu 30 listopada 2015 roku została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała, której treść zamieszczamy poniżej. Uchwała została przyjęta 55 głosami, przy 21 głosach przeciwnych, 6 osób wstrzymało się od głosu. Tekst Uchwały został przesłany na ręce Prezydenta RP. W obradach Rady Wydziału nie brali udziału członkowie Rady zajmujący stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Uchwała nr 303/XI/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ

Data opublikowania: 01.12.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura