Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe horyzonty polskiej administracji

W dniu 8 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali Refektarz przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące i zamykające cykl seminariów realizowanych w ramach projektu „Nowe horyzonty polskiej administracji".

Ogółem w ramach niniejszego projektu zorganizowanych zostało - dla 170 studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ośmiu innych wyższych uczelni z Krakowa - 28 wykładów, które prowadzili Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz dyrektorzy wydziałów i kierownicy oddziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego merytorycznie odpowiedzialnych za dane zagadnienie.

W seminariach ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego brali udział studenci wszystkich rodzajów i trybów studiów (także trzeciego stopnia) na kierunkach administracja lub prawo. Preferencją objęci byli studenci ostatnich lat studiów, wskazywani (rekomendowani) przez samodzielnych pracowników nauki prowadzących seminaria dyplomowe. W ten sposób z całego Wydziału Prawa i Administracji UJ zakwalifikowano do udziału w projekcie 30 osób (w tym: 2 studentów ze studiów I stopnia i 16 studentów studiów ze studiów II stopnia na kierunku administracja, 7 studentów studiów jednolitych na kierunku prawo oraz 3 słuchaczy studiów III stopnia (doktoranckich).

Koordynatorem projektu ze strony Wydziału Prawa i Administracji był dr hab. Marek Mączyński.

W czasie spotkania podsumowującego projekt Szefowa Służby Cywilnej, Pani Minister Claudia Torres-Bartyzel, przedstawiła - skierowany do studentów – centralny projekt dotyczący praktyk w urzędach administracji publicznej, a Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowała założenia realizowanego w MUW projektu „Procesy, cele, kompetencje" oraz niedawno powstałej platformy internetowej SPIn-UP (Studencki Portal Informacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa), która umożliwia formułowanie tematów prac studenckich na bazie zagadnień i zapotrzebowań zgłaszanych przez urząd.

Gospodarzem spotkania była Pani Prodziekan ds. studiów administracyjnych prof. dr hab. Dorota Malec.

Data publikacji: 11.06.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura