Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie

Z ogromną radością informujemy, że prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał w dniu 19 maja 2015 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

W wygłoszonym  w trakcie uroczystości przemówieniu Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Pauly, a następnie w laudacji  Prof. dr Johannes Masing (sędzia Związkowego Trybunału Konstytucyjnego i profesor prawa publicznego na Uniwersytecie we Freiburgu) podkreślali szczególne zasługi Profesora Biernata dla rozwoju nauki prawa administracyjnego, konstytucyjnego i europejskiego, jego zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a także uznanie, jakim cieszy się w prawniczych środowiskach naukowych w Europie.

Wręczenia dyplomu potwierdzającego nadanie doktoratu honorowego dokonał Prezydent Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Rosenthal oraz Dziekan Wydziału Prawa  Prof. dr Walter Pauly. W zorganizowanej przez Uniwersytet w Jenie uroczystości licznie wzięli udział członkowie Rady Wydziału i Senatu Uniwersytetu w Jenie, ministrowie rządu krajowego Turyngii, profesorowie niemieckich uniwersytetów i inni przedstawiciele niemieckich i polskich środowisk prawniczych, w tym sędziowie sądów administracyjnych z Krakowa i z Turyngii. Wydział Prawa i Administracji UJ reprezentował Prodziekan,  Prof.  dr hab. Jerzy Pisuliński, a Katedrę Prawa Europejskiego UJ prof. dr hab. Sławomir Dudzik.

W trakcie uroczystości Profesor S. Biernat wygłosił wykład poświęcony orzecznictwu polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach europejskich.

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Data publikacji: 25.05.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura