Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz prof. dr. hab. Janusza Sondla

W dniu 5 marca b.r. miało miejsce uroczyste odnowienie po 50 latach doktoratu wybitnego znawcy prawa rzymskiego i wieloletniego wykładowcy naszego Wydziału, prof. dr. hab. Janusza Sondla.

Uroczystość miała szczególnie podniosły, a jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłem charakter. W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele Profesora oraz jego bliscy. Laudację na cześć Jubilata wygłosił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który swoje wystąpienie rozpoczął od przytoczenia słów papieża Polaka, wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: Wielka jest tradycja nauki w Krakowie. Nawet nie trzeba o tym wspominać. Jest wielka, bo bardzo długa, najdłuższa w Polsce. Jest wielka, bo znakomita.

Prof. Janusz Sondel wyraził wdzięczność swoim przyjaciołom i dawnym współpracownikom z Katedry Prawa Rzymskiego; wspominał również swoją drogę naukową. – Gdybym miał przejść tę samą drogę, świadom wszystkich tych trudności, niewątpliwie uczyniłbym to samo, bez żadnego wahania – stwierdził. – Pracowałem w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 czerwca 1957 roku do 30 września roku 2007. To pięćdziesiąt lat i cztery miesiące czynnej służby – to naprawdę wspaniałe lata – dodał ze wzruszeniem.

Jubilat jeszcze podczas studiów prawniczych został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego w charakterze zastępcy asystenta, natomiast po ich ukończeniu w wieku lat 20 - jako asystent. W roku 1983 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 profesora zwyczajnego. W latach 1981-1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, natomiast w latach 1990-1993 był prorektorem UJ do spraw ogólnych. Wypromował 7 doktorów, był recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnych. Od szeregu kadencji jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Prawniczej PAU, Komisji Filologii Klasycznej PAU oraz redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego".

Od początku swoje zainteresowania badawcze Jubilat koncentrował wokół prawa rzymskiego oraz jego recepcji w polskim prawie średniowiecznym i nowożytnym, łącząc studia romanistyczne z historyczno-prawnymi. Z czasem prof. Sondel stał się jednym z najwybitniejszych i najbardziej cenionych znawców tej dyscypliny, zdobywając również uznanie międzynarodowe. Wiele lat pracy naukowej nad źródłami prawa z okresu antyku i średniowiecza uświadomiły mu ograniczoną przydatność słowników łaciny antycznej przy tłumaczeniu źródeł średniowiecznych. Rezultatem samodzielnie podjętej pracy leksykograficznej jest wyjątkowy Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, który przyniósł mu polskiego Nobla – nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szereg dzieł poświęcił również historii swojej Almae Matris, publikując liczne artykuły i dwie fundamentalne prace: Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki oraz Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 16.03.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura