Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie wyjazdu w ramach programu Erasmus

Studenci przyjeżdżający z uczelni zagranicznych mogą – zgodnie z regulaminem studiów na WPiA UJ – złożyć podanie do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej podanie o zaliczenie na poczet studiów na UJ przedmiotów zdanych za granicą (wszystkich lub tylko niektórych). Przedmioty zaliczone zostaną wpisane do systemu USOS na podstawie decyzji dziekana. Do podania należy załączyć kopię wykazu ocen („transcript of records") otrzymanego z uczelni zagranicznej.

W przypadku przedmiotu odpowiadającego przedmiotowi podstawowemu na WPiA UJ decyzję o zaliczeniu tego przedmiotu na podstawie egzaminu zdanego na zagranicznej uczelni podejmuje prowadzący przedmiot podstawowy (należy go zadeklarować). W takim wypadku student uzyskuje taka liczbę punktów ECTS, jaka jest przewidziana za przedmiot podstawowy na UJ (może być więc większa lub mniejsza niż na uczelni zagranicznej).

Przedmioty zaliczone przez prodziekana lub prowadzącego przedmiot podstawowy należy wpisać do formularza „Learning agrement", część „After mobility" w tabeli F z podaniem oceny określonej na decyzji dziekana lub przez prowadzącego przedmiot podstawowy. Tak wypełniony dokument należy przedłożyć do podpisu prodziekanowi ds. współpracy międzynarodowej.

Dokumenty można składać w pok. 205 na ul. Brackiej 12 (OKSPO).

Data opublikowania: 04.03.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura