Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakupione bazy danych z zakresu nauk prawnych

Przypominamy o zakupionych przez Uniwersytet Jagielloński bazach danych m.in. o tematyce prawnej: Beck Online, Legal Source, Legalis, Lex, Lex Polonica, Westlaw International.

Beck Online - niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Legal Source - baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Legalis. System Informacji Prawnej - pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 r. ; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów. Udostępnianie w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex. System Informacji Prawnej - w skład wchodzą:

  1. Akty prawne: akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, akty prawa miejscowego, publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych, akty prawa resortowego, publikowane w dziennikach urzędowych ministrów i urzędów centralnych, akty prawa Unii Europejskiej, projekty ustaw.
  2. Wykładnia, czyli związana bezpośrednio z aktami prawnymi baza: orzecznictwa sądów, w tym orzecznictwa administracji, orzecznictwa związanego z prawem Unii Europejskiej, glos, piśmiennictwa prawniczego, czyli informacji o wykładni poszczególnych przepisów w postaci tzw. tez z piśmiennictwa, pism urzędowych, bibliografia.
  3. Praktyka prawna: sądy i urzędy (adresowa baza danych instytucji państwowych), wzory pism i umów.
  4. "Polska Bibliografia Prawnicza" od roku 1978 na bieżąco.

Udostępnianie:  Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie http://lex.adm.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.


Lex Polonica - pełne teksty obowiązujących aktów normatywnych; komentarze; dzienniki urzędowe ministrów; orzecznictwo; prawo Unii Europejskiej; prawo kanoniczne i dokumenty Soboru Watykańskiego II; wzory umów i pism; bibliografia prawnicza (w wyborze). Zawiera także prawo uchylone. Udostępnianie W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Westlaw International - ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1.000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie. Udostępnianie ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Zasady udostępniania: Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w odpowiedniej czytelni (zgodnie z informacją podaną w opisie bazy).

Szczegółowe informacje na temat udostępniania oraz lista baz danych dostępne są na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Data opublikowania: 05.05.2014
Osoba publikująca: Józef Kasperek