Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów"

Z satysfakcją pragniemy poinformować,
że w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ
uruchomione zostaną trzyletnie studia I stopnia
„Prawo własności intelektualnej i nowych mediów"

Są to jedyne w Polsce studia poświęcone tej aktualnej i praktycznej problematyce i dzieje się tak nie przypadkiem. To właśnie na naszym Wydziale pracują najwybitniejsi przedstawiciele dyscyplin prawniczych, poświęconych: prawu autorskiemu, prasowemu, internetowemu, czy prawu konkurencji i wielu innym dziedzinom prawa, których znajomość staje się niezbędna w każdej dziedzinie życia i działalności gospodarczej i może być niepowtarzalną szansą na podjęcie w przyszłości pracy w zawodach, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: broker innowacji, specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną.

Jeżeli nie chcesz wykonywać klasycznych zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, czy adwokata, natomiast pociąga Cię praca w: portalach internetowych, mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, czy też w działach badawczo-rozwojowych dużych korporacji i zdajesz sobie sprawę jak wielu konkurentów będziesz musiał pokonać, kwalifikacje zdobyte na tym unikatowym kierunku pozwolą Ci ich wyprzedzić.

Atrakcyjność nowej oferty dydaktycznej naszego Wydziału (od lat lidera w rankingach studiów prawniczych) zwiększa praktyczny profil studiów, unikatowy program nauczania, oraz atrakcyjna oferta praktyk. Chęć przyjmowania naszych studentów na praktyki wyraziły m.in.: Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, firmy reklamowe i internetowe. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość korzystania ze wszystkich zajęć oferowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a jest ich około trzysta (także w językach obcych).

Zapraszamy, nie tylko poszukujących ciekawych studiów maturzystów, ale także absolwentów innych kierunków studiów, oraz wszystkie osoby gotowe zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

Więcej informacji:

Data opublikowania: 09.01.2014
Osoba publikująca: Jerzy Kura