Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WPIA UJ jako centrum europejskiej debaty nad aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami prawa własności intelektualnej.

W dniach 11-13 września na WPiA odbyła się 18th Annual Conference of European Policy for Intellectual Property Association (EPIP) „IP, Innovation and Technology – challenging the preset, inspiring the future”. W uroczystym otwarciu wzięli udział: prof. dr hab. Dorota Malec, Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej oraz Dziekan WPIA - prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Organizatorem konferencji był EPIP oraz Katedra Prawa i Administracji, WPIA. W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się członkowie Wydziału (dr hab. J. Ożegalska-Trybalska-przewodnicząca, dr S. Stanisławska-Kloc, dr B. Widła oraz dr. M. Markiewicz).

EPIP jest międzynarodowym, niezależnym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców i praktyków zajmujących się prawnymi, ekonomicznymi aspektami ochrony, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej.

Wydarzenie zgromadziło wiodących naukowców i ekonomistów z całego świata (240 osób z 35 krajów, z ponad 160 wystąpieniami), w tym przedstawicieli wiodących instytucji odpowiedzialnych za wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych oraz promocji systemu ochrony własności intelektualnej i jego wpływu na krajowe ekonomie. Towarzyszyły mu warsztaty dla doktorantów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki i sędziowie, w tym prof. Maciej Szpunar (Adwokat Generalny TS UE), prof. Annette Kur (Max Planck Institute for Innovation and Competition), Lord Justice Arnold (the Court of Appeal of England and Wales. ) oraz przedstawiciele 25 krajowych urzędów patentowych.

Partnerami wydarzenia były: Urząd Patentowy RP, European Union Patent and Trademark Office (EUIPO), US Patent and Trade Mark Office (USPTO), ZAiKs oraz Miasto Kraków. Wydarzenie wpierała także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Organizacja tego prestiżowego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w tej części Europy, stanowi wyróżnienie dla naszego ośrodka akademickiego oraz szansę na promocję zarówno Wydziału Prawa i Administracji jak i Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ. W trakcie konferencji funkcję Prezydenta EPIP na kadencję 2023-2024 objęła dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska z KPWI UJ. Gratulujemy!