Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zjazd alumnów Programu Stypendialnego CANPACK

W dniu 18.11.2022 na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbywa się zjazd alumnów Programu Stypendialnego CANPACK. Zjazd jest połączony z konferencją na temat współpracy prawnej między Ukrainą a Polską i Unią Europejską.

Grafika reklamująca jubileusz programu stypendialnego CanPack

Program stypendialny działa dzięki wsparciu CANPACK S.A. od 2006 r. i umożliwia wymianę między WPiA UJ a Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina). Ze stypendiów z Funduszu Stypendialnego CANPACK skorzystało do tej pory 65 studentek i studentów podejmujących roczne albo semestralne studia w drugiej uczelni partnerskiej. Alumni programu osiągnęli wiele sukcesów zawodowych i naukowych w praktyce prawniczej, w sektorze publicznym czy w nauce, w wielu przypadkach odgrywając istotną rolę w reformowaniu prawa i instytucji Ukrainy. Zjazd zyskuje szczególną doniosłość wobec toczącej się w Ukrainie wojny, podczas której tym bardziej potrzebne staje się odnowienie kontaktów między alumnami aktywnymi zawodowo w Ukrainie, Polsce i innych krajach.