Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w ramach realizacji projektu NCN MAESTRO 11 pt. „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”, nr PSP: K/PBN/000042, w dyscyplinie nauki prawne.

​Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

Dodatkowym atutem będzie: 

  • zainteresowanie prawem i nowymi technologiami oraz/lub prawem i ekologią (mile widziane wcześniejsze publikacje naukowe na wskazany temat); 
  • znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, w szczególności mile widziana znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego); 
  • mile widziany stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tematyka rozprawy doktorskiej z zakresu prawa zobowiązań. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

Termin składania dokumentów: 09.09.2022

Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Data wytworzenia: 12.08.2022

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o konkursie