Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs specjalny dla pracowników WPiA UJ na finansowanie tłumaczenia publikacji (przedłużony nabór)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs specjalny na uzyskanie finansowania tłumaczenia artykułu naukowego lub monografii.

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W konkursie mogą być finansowane działania wpisujące się w problematyki badawcze POB Heritage (również w zakresie tłumaczenia book proposal) i Anthropocene. Z wnioskiem konkursowym wystąpić mogą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowo-techniczni zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji. 

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania przekładu na język obcy wysokiej jakości niepublikowanej wcześniej monografii naukowej w języku polskim, który podpisał umowę na wydanie monografii z wydawnictwem wskazanym w pkt. 1 lit. a) Regulaminu, a w wyjątkowych przypadkach, który otrzymał list intencyjny potwierdzający zainteresowanie publikacją monografii przez wydawnictwo wskazane w pkt. 1 lit. a) Regulaminu.  

W konkursie możliwe jest również uzyskanie finansowania przekładu na język obcy niepublikowanego wcześniej napisanego w języku polski artykułu naukowego planowanego do złożenia do wydawnictwa wskazanego w pkt. 1 lit. a) Regulaminu.

Objęte finansowaniem mogą być wyłącznie te publikacje, które spełniają kryteria przewidziane w Regulaminie.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym, od 19 X 2022 do 28 II 2023 bądź do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w danej edycji konkursu.  

Wnioski złożone: 

  • do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego – zostaną rozstrzygnięte łącznie na koniec danego miesiąca kalendarzowego, 

  • po 10-tym dniu danego miesiąca kalendarzowego – będą rozpatrywane w następnej turze rozstrzygnięć. 

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=7d913c41-ba31-443a-b1e8-6346a431543c.

Przydatne linki:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl