Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla pracowników WPiA UJ na dofinansowanie opłaty open access lub korekty językowej publikacji (VI edycja)

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Konkurs w trybie naboru ciągłego na uzyskanie:

  • finansowania opłaty open access dla artykułu naukowego,
  • finansowania korekty językowej artykułu naukowego, monografii, rozdziału w monografii zbiorowej lub book proposal (propozycji wydawniczej)

– w ramach POB: FutureSoc, Anthropocene, Heritage, Digiworld. 

Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest wydatkowanie wszystkich przyznanych środków do 30 czerwca 2024 r.

Pozostałe zasady konkursu znaleźć można w regulaminie konkursu.

Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.

Formularz aplikacyjny – Strefa ID.UJ

UWAGA! Zmiany dla edycji VI konkursu:

  • wykluczenie wydawnictw "drapieżnych" (pkt. 7a)
  • możliwość podziału kwoty finansowania (faktury częściowe) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (pkt. 21a)

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl