Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne sukcesy WPiA UJ w rankingach

Ostatnie dni przyniosły nam aż dwa sukcesy w rankingach uczelni. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego został doceniony zarówno przez Dziennik Gazetę Prawną – jako najlepszy wydział prawa uczelni publicznej – jak i przez Perspektywy, w których rankingu kierunków studiów nasze prawo uzyskało pierwsze miejsce, zaś administracja trzecie. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Jagielloński został nieznacznie wyprzedzony przez Uniwersytet Warszawski i zajął drugie miejsce.

W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uzyskaliśmy 104,1 punktu, uzyskując wysokie noty w kategoriach kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność na aplikacje prawnicze. 

Co dalej? Dziekan WPiA prof. Jerzy Pisuliński udzielił Dziennikowi Gazecie Prawnej wywiadu, w którym opowiada między innymi o naszych planach: (...) Na WPiA UJ pracujemy obecnie nad kompleksową reformą programów obowiązujących na studiach prawniczych, którą chcielibyśmy wdrożyć do 2025 roku. Opiera się ona na założeniach, które uwzględniają zakładaną sylwetkę naszego absolwenta funkcjonującego w określonym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym w czasach globalizacji i rozwoju nowych technologii, potrzebę internacjonalizacji procesu kształcenia i interdyscyplinarności w podejściu do edukacji prawnej oraz innowacyjność programu studiów. Idee te chcemy urzeczywistniać w powiązaniu z badaniami prowadzonymi w priorytetowych dla studiów prawniczych obszarach, takich jak społeczeństwo przyszłości, dziedzictwo kulturowe, świat cyfrowy i człowiek w środowisku. W ramach reformy chcemy, aby jak największa liczba zajęć była ukierunkowana na umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Planujemy jednocześnie wykorzystywać nabyte w czasie pandemii doświadczenia i umiejętności: kształcenie e-learningowe, asynchroniczne sposoby nauczania czy rozwój indywidualnych ścieżek kształcenia w formie tutoringu (...).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tych sukcesów, i kontynuujemy pracę zmierzającą do kolejnych osiągnięć.