Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstaje Chińsko-Europejski Instytutu Własności Intelektualnej!

Wymiana dokumentów po podpisaniu porozumienia z prof. Xiang Yu, dyrektorem  Chinese-German Institute for Intellectual Property, School of Management (HUST).


W sobotę 29 lipca 2017 r. zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Jagiellońskim i Wydziałem Prawa i Administracji UJ a Huazhong University of Science and Technology (HUST) w Wuhan, prowincji Hubei​ (Chiny) i Chinese-German Institute for Intellectual Property na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Porozumienie przewiduje współpracę obydwu uczelni przy tworzeniu Chińsko-Europejskiego Instytutu Własności Intelektualnej (Sino-European Institute for Intellectual Property) na uczelni chińskiej. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli przedstwiciele władz prowincji Hubei i Huazhong University of Science and Technology w Wuhan.  Uniwersytet Jagielloński reprezentował dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński oraz pracownicy Katedry Prawa Własności Intelektualnej dr hab. Anna Tischner i dr Dariusz Kasprzycki. Pani dr hab. Anna Tischner i dr Dariusz Kasprzycki zostli zaproszeni na pobyt badawczy w Chinese-German Institute for Intellectual Property​ przez dyrektora Instytutu prof. Xiang Yu. 

 

Przedstawiciele władz prowincji Hubei i HUST, WPiA UJ (dziekan Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dr hab. Anna Tischner, dr Dariusz Kasprzycki) oraz Fundacji Własności Intelektualnej z Katowic reprezentowaną przez dr Marlenę Jankowską, prezes zarządu).