Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich”

W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizowała program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczyło 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa odbyło się uroczyste zakończenie zajęć, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród dla uczestników Akademii. W spotkaniu uczestniczyli dr hab. Barbara Iwańska, prodziekan ds. studiów prawniczych, prof. dr hab. Piotr Tuleja, kierownik Katedry, a także dr hab. Monika Florczak-Wątor, pomysłodawczyni projektu oraz jego koordynatorka.

Program miał na celu zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywały się przez sześć miesięcy od października 2016 r. do marca 2017 r. i miały formę cotygodniowych seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczyli również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Formą sprawdzenia wiedzy nabytej w trakcie programu był egzamin końcowy, który odbył się 30 marca 2017 r.

1 /image/image_gallery?uuid=6f0ef393-9baf-4995-b640-1834e495e99a&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=21ef997f-1f92-4cb7-86f3-332b82df1c77&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a4e810ca-c415-4966-b236-2b62d767ea03&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=6fb93c0a-b685-4dbf-a96e-623e5e84651e&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 5 3