Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków”

W dniach 3-4 marca 2017 r. w Collegium Maius, w sali im. M. Bobrzyńskiego odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa”, pt. „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków”, zorganizowana przez Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ pod opieką Katedry Historii Prawa Polskiego UJ. Tematyka tegorocznej edycji nawiązywała do wprowadzanej obecnie reformy systemu oświary oraz do przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego, stanowiąc studencko-doktorancki głos w toczącej się debacie. Referaty dotyczyły więc zarówno kwestii związanych z  dziejami prawa szkolnictwa wyższego i jego aktualnymi problemami, jak również z historycznym rozwojem oraz współczesnymi wyzwaniami prawa oświatowego. Część wystąpień poświęcona była także dziejom nauki i nauczania prawa, a w szczególności dyscypliny, jaką jest historia państwa i prawa oraz jej roli w procesie uniwersyteckiego kształcenia prawników. Wskazane zagadnienia zostały zasygnalizowane w wystąpieniach pracowników naukowych: prof. dr hab. Doroty Malec, prof. dra hab. Wacława Uruszczaka, dra hab. Marcina Kwietnia i dra Macieja Mikuły, podczas sesji otwierającej konferencję. Następnie, w trakcie dwudniowych obrad, swoje referaty wygłosiło przeszło czterdziestu studentów i doktorantów, reprezentujących kilkanaście ośrodków naukowych.

1 /image/image_gallery?uuid=6bdb4612-07c5-4bb2-b8da-ab5f95e9d1af&groupId=41601 823 545 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=0fae5dd9-5ac7-4cc5-a4e5-73f69ba7b333&groupId=41601 1028 681 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e6cc8f8e-41d4-4200-9b11-e643f5244f0d&groupId=41601 823 545 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=641e0d03-9978-4a3f-ba18-a12735982cd1&groupId=41601 823 545 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=c9501d5c-13f4-4cb0-b015-ec4f2bd3c832&groupId=41601 451 681 6 4