Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja międzynarodowego programu PEPP

W dniach 16-20 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się druga w roku akademickim 2016/2017 sesja międzynarodowego programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), przeznaczonego dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa odbywających studia w jednostkach naukowych uczestniczących w PEPP i prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. Od roku akademickiego 2016/2017 w programie bierze udział także Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynatorem PEPP na WPiA UJ jest Pani Prof. M. Pecyna. Pierwsza sesja w tej edycji miała miejsce w październiku na Uniwersytecie w Münster.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczyło 24 doktorantów z Uniwersytetów w Münster, Hamburgu, Cambridge, Leuven, Walencji, Genui, Katowicach, Wrocławiu oraz naszego uniwersytetu.

W trakcie tygodniowego kursu w Krakowie uczestnicy pogłębiali wiedzę przede wszystkim z zakresu europejskiego prawa prywatnego, mieli także możliwość wysłuchania wykładów dotyczących aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości.  Wykłady prowadzili: prof. N. Półtorak (Uniwersytet Jagielloński), dr Mateusz Grochowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. P. Machnikowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. M Czepelak (Uniwersytet Jagielloński), prof. W. Wróbel (Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego), dr Tomasz Sroka (Uniwersytet Jagielloński), dr M. De A. Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. M. Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski, emerytowany sędzia Trybunału Konstytucyjnego), prof. M. Habdas (Uniwersytet Śląski), dr A. Wiewiórowska-Domagalska (Universität Osnabrück), dr R. Strugała (Uniwersytet Wrocławski), prof. G. Żmij (Uniwersytet Śląski). Wykłady w szczególności dotyczyły kwestii odpowiedzialności za produkt, podstaw prawnych dostarczenia i finansowania usług medycznych, umów dotyczących właściwości sądu w prawie prywatnym międzynarodowym, dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, problemów „linked contracts” w prawie umów i prawie deliktów, kwestii nazwy firmy w ujęciu komparatystycznym, roli Sądu UE w systemie sądowym Unii Europejskiej. Uczestnikom kursu zostały również przedstawione interesujące kwestie związane z rolą sądownictwa w czasach populizmu oraz kryzysem konstytucyjnym w Polsce.

Celem PEPP jest również rozwinięcie umiejętności praktycznych przez udział w Moot Court nawiązującym do rzeczywistej nierozstrzygniętej sprawy wszczętej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ramach tygodniowego kursu przedstawiciele kancelarii prawnej „Kubas Kos Gałkowski” przeprowadzili warsztaty przygotowujące do Moot Courtu.

Ponieważ założeniem programu jest podniesienie jakości prac badawczych prowadzonych przez uczestników, przeprowadzone zostało seminarium, w ramach którego kilku doktorantów zaprezentowało wyniki swoich badań w obecności pana prof. J. Pisulińskiego, który otworzył i poprowadził pierwszą część seminarium, pana dr A. Scheucha (Uniwersytet w Münster) oraz pana prof. F. Zolla i pana dr A. Olasia.

W trakcie zwiedzania Collegium Maius goście mieli możliwość zapoznania się z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicy odwiedzili także obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

W marcu uczestnicy spotkają się na trzeciej sesji, która odbędzie się na Uniwersytecie w Cambridge.

 

Sofiya Kernychna

Doktorantka WPiA UJ

Data opublikowania: 29.01.2017
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski