Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”

W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizuje program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczy 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im. M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

Celem programu jest zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności zagadnieniami praw i wolności jednostki, a także zachęcanie jej do studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywają się raz w tygodniu i mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczą również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu jest dr hab. Monika Florczak-Wątor.

Pierwsze spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, z udziałem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Prof. Jerzego Pisulińskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ Prof. Piotra Tulei, miało miejsce 7 października 2016 r. Wykład inauguracyjny pt. „Obywatel w Unii Europejskiej” wygłosiła dr Monika Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego UJ.

Data opublikowania: 20.10.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura