Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laudacje studenckie 2016

Laudacje studenckie 2016 w kategorii „Przyjaciel studenta" dla Pani prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej.

Prof. Chojnicka zasiada w kolegium dziekańskim Wydziału Prawa i Administracji nieprzerwanie od 14 lat. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich, zaś od 2008 r. sprawuje urząd dziekana. Osiem lat historii Wydziału pod jej kierownictwem można niewątpliwe zapisać po stronie sukcesów. Prof. Chojnicka z odwagą, niesłabnącym zaangażowaniem i godną podziwu skutecznością stawiała czoła wyzwaniom współczesności, wnosząc niebagatelny wkład w poprawę jakości kształcenia i obsługi administracyjnej, uatrakcyjnienie programu studiów i modernizację procesów dydaktycznych. Niekwestionowanym osiągnięciem jest uruchomienie nowego kierunku studiów i poszerzenie oferty zajęć praktycznych. W obliczu nasilającego się niżu demograficznego i rosnącej konkurencji zapewniła naszemu Wydziałowi pozycję lidera, o czym świadczyć mogą zarówno wyniki ogólnopolskich rankingów, jak i wyróżniające oceny MNiSW czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Chojnicka położyła też ogromne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury Wydziału. To właśnie dzięki niej, począwszy od roku akademickiego 2016/2017, studenci i pracownicy będą mogli korzystać z nowego, przestronnego i dostosowanego do naszych potrzeb centrum dydaktycznego przy ul. Krupniczej.

Każdy, kto spotkał na swojej drodze prof. Chojnicką wie, że jest ona osobą niezwykle życzliwą i otwartą. Prof. Chojnicka zawsze wspierała wszelkie formy działalności studenckiej. W ramach swojej polityki szeroko włączała studentów w proces podejmowania decyzji, nadając Samorządowi pozycję równoprawnego partnera. W relacjach między studentami a pracownikami przyjmowała rolę mediatora, starannie ważąc interesy obu stron i niejednokrotnie stając w naszej obronie. Przez lata służyła nam wsparciem przy realizacji nawet najbardziej złożonych i kosztownych projektów, takich jak informator studenta, pożegnanie absolwentów czy wydziałowe ligi sportowe. Swoim patronatem obejmowała również działalność kół naukowych i organizacji studenckich, wspomagając je organizacyjnie i finansowo. Konsekwentnie wspierała udział studentów w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, publikacjach naukowych, a nawet w prestiżowych konkursach międzynarodowych. Pod jej auspicjami przeprowadzono bodaj największą w historii reformę Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa – najstarszego koła naukowego w Polsce. Również dzięki jej staraniom Samorząd i TBSP dzielą obecnie wspólną siedzibę przy ul. Straszewskiego – siedzibę, której niejeden mógłby nam pozazdrościć.

Prof. Chojnicka dała się poznać nie tylko jako sprawny zarządca, ale także świetny dydaktyk. Jej zajęcia z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów. Szczególnie dobrą opinię zyskały seminaria dyplomowe, które przez wielu uznawane są za modelowy przykład relacji mistrz-uczeń.

Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji: 24.05.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura