Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jacek Czaja – student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim zajął pierwsze miejsce w III. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

W dniu 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbył się III. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym. Honorowy nad nim patronat objęli Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. W rywalizacji wzięli udział studenci z większości wydziałów prawa publicznych uczelni w Polsce. Konkurs składał się z etapu pisemnego (testu) oraz ustnego (odpowiedzi na wylosowane pytania).

Zwycięzcą konkursu okazał się student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim Pan Jacek Czaja. Zdobywca pierwszego miejsca uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas rundy pisemnej oraz został wysoko oceniony przez komisję konkursową w trakcie etapu ustnego. Zwycięzca rywalizacji, oprócz nagród rzeczowych, odebrał adres gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbywał będzie również praktyki w Kancelarii Senatu RP.

Nie jest to koniec sukcesów studentów UJ podczas tego konkursu, albowiem wyróżnienie zdobyła studentka również pierwszego roku prawa Pani Magdalena Latacz. Prace pozostałych uczestników rywalizacji, którzy reprezentowali Wydział Prawa i Administracji UJ, czyli Pani Zuzanny Jęcek oraz Panów Aleksandra Dudka, Kacpra Nowaka, Adriana Szmajdzińskiego, zyskały również wysoką notę.

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ składa serdeczne podziękowania Dziekan Wydziału Prawa UJ Pani prof. dr hab. Krystynie Chojnickiej za otoczenie studentów – uczestników konkursu szczególną życzliwością oraz opieką.

 

Data opublikowania: 11.01.2013
Osoba publikująca: Jerzy Kura