Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 303/XI/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniu 30 listopada 2015 roku została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała, której treść zamieszczamy poniżej. Uchwała została przyjęta 55 głosami, przy 21 głosach przeciwnych, 6 osób wstrzymało się od głosu. Tekst Uchwały został przesłany na ręce Prezydenta RP. W obradach Rady Wydziału nie brali udziału członkowie Rady zajmujący stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Uchwała nr 303/XI/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ

Data opublikowania: 01.12.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura