Międzynarodowa Mediacja Handlowa ICC

ICC International Commercial Mediation Competition

Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition) jest organizowany we współpracy z American Bar Association. W 2013 roku odbędzie się jego VIII edycja. Konkurs ma na celu przybliżenie studentom kierunków prawniczych instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów gospodarczych, również między przedsiębiorcami z różnych krajów i kręgów kulturowych.

Spośród wszystkich uniwersytetów chętnych do wzięcia udziału w Konkursie, Organizatorzy wybrali sześćdziesiąt sześć uczelni, których wydziały prawa zyskały możliwość wystawienia reprezentacji składających się z dwóch do czterech studentów. Zakwalifikowanym drużynom przesłano po osiem stanów faktycznych, opracowanych przez specjalną grupę ekspercką międzynarodowych mediatorów, które będą przedmiotem rozgrywek z przedstawicielami innych uniwersytetów.

Każdy stan faktyczny składa się z informacji ogólnych znanych obu stronom „informacji zastrzeżonych" (confidential information) znanych jedynie poszczególnym stronom. Na ich podstawie zespoły wcielają się w odpowiednie strony podczas symulacji mediacji. Uczestnicy Konkursu reprezentujący daną drużynę wcielają się w stronę konfliktu jako klient (Claimant bądź Respondent) i pełnomocnik strony (Counsel). Uczestnicy Konkursu mają za zadanie opracować argumentację oraz taktykę negocjacyjną, która pozwoli na rozwiązanie sporu w sposób najbardziej optymalny i zgodny z interesem obu stron. Istotna jest umiejętność budowy porozumienia z jednoczesnym zachowaniem dobrych stosunków biznesowych. Przed każdą rundą sędziowie oraz mediator otrzymują od stron plan postępowania odzwierciadlający ich strategię mediacyjną, którego realizacja jest następnie oceniana. Mediacja odbywa się w oparciu o zasady polubownego rozstrzygania sporów Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC ADR Rules). Główny akcent położony jest na wypracowanie autonomicznego rozwiązania przez strony w obecności neutralnego mediatora.

Faktyczny etap konkursu w formie ustnej mediacji ma miejsce w Paryżu. Konkurs odbywa się w całości w języku angielskim.

To jedyne takie wydarzenie łączące rywalizację, szerzenie dobrych praktyk, naukę i pozwalające na nawiązywanie nowych znajomości i współpracy z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata. Konkurs daje również swoim uczestnikom niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w mediacji w formie "mootowej", poznawania różnic kulturowych we współpracy międzynarodowej i korzystania z uczestnictwa w wielu wydarzeniach towarzyskich.

Tegoroczna, VIII Edycja Konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany w dniach od 8 do 12 lutego 2013 roku i odbywa się w siedzibie ICC w Paryżu. Do udziału w Konkursie zaproszono sześćdziesiąt sześć najlepszych uniwersytetów z całego świata. W tym gronie przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się po raz piąty.

Niezwłocznie po otrzymaniu od Międzynarodowej Izby Handlowej zaproszenia do udziału w VIII edycji konkursu dokonaliśmy wyboru czteroosobowej drużyny, która przystąpi do rywalizacji, reprezentując naszą Uczelnię. Z powodu bardzo dużej ilości chętnych, zostały zorganizowane wieloetapowe eliminacje, podczas których badaliśmy, między innymi, ogólną wiedzę prawniczą kandydatów, znajomość języka angielskiego, prawniczego języka angielskiego, umiejętności mediacyjne czy mowę ciała. Poziom finałowy kandydatów był bardzo wysoki, co uczyniło nasz wybór niezmiernie trudnym.

Ostatecznie do drużyny reprezentującej Uniwersytet Jagielloński w VIII edycji konkursu zostali wybrani: Marta Warchoł, Karolina Jackowicz, Jakub Bielamowicz, Tomasz Marek.

Dotychczasowe sukcesy drużyn UJ w Konkursie

Dryżyna WPiA UJ zadebiutowała w Międzynarodowym Konkursie Mediacyjnym w Sprawach Gospodarczych spektakularnym sukcesem. Podczas IV edycji konkursu (w 2009 roku), pod opieką dr Małgorzaty Kożuch z Katedry Prawa Europejskiego UJ, drużyna w składzie: Danuta Gogolińska, Jakub Łabuz, Cezary Rogula i Konrad Stolarski zajęła trzecie miejsce w światowym rankingu zwycięzców konkursu. Naszych kolegów wyprzedzili tylko studenci z Uniwersytetu w Singapurze i Hamline University w USA. Polacy pokonali m.in. drużyny ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Niemiec i jako jedyni Europejczycy przeszli do ćwierćfinału, w którym wygrali z kolegami z University of Houston Law Center.

Podczas VI edycji konkursu rywalizowało ze sobą 59 drużyn z najbardziej prestiżowych uczelni, m.in. Harvardu czy Sorbony. Zespół z UJ w składzie: Anna Bywanis, Agata Górska, Ewa Kondracka i Anna Piechota znalazł się wśród szesnastu najlepszych drużyn świata zakwalifikowanych do jednej ósmej finału. Zdobył ponadto nagrodę specjalną za najlepsze wykorzystanie „burzy mózgów" do kreatywnego tworzenia opcji biznesowych.

W VII edycji konkursu Reprezentacja UJ w składzie: Olga Horbowy, Maria Kierska, Jakub Miejski oraz Piotr Semeniuk, pod opieką trenera dr Małgorzaty Kożuch oraz doktoranta Cezarego Roguli, znalazła się wśród 8 najlepszych drużyn świata. Na podkreślenie zasługuje także, iż w 1/8 finału Drużyna UJ zwyciężyła z faworytem Konkursu, a zarazem zwycięzcą Moot Court z Wielkiej Brytanii, London Metropolitan University. Drużyna zdobyła również prestiżową nagrodę specjalną za najlepszą współpracę z mediatorem.

Nasza drużyna, ze względu na intensywny i rzetelny trening oraz doskonałą opiekę merytoryczną, co roku prezentuje najwyższy poziom, dzięki czemu UJ cieszy się uznaniem wśród zagranicznych uniwersytetów i praktyków. Uniwersytet zapewnia studentom pomoc merytoryczną w postaci opieki naukowej pracowników Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji. Drużynę do konkursu przygotowują: Dr Małgorzata Kożuch oraz Maria Kierska.

Więcej informacji o drużynie

Więcej informacji o konkursie