Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2015 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 maja 2015 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2015 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2015 tj. 421.539,00 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 30 września 2015 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 maja 2015 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Wiosek konkursowy o przyznanie grantu badawczego dla młodych naukowców Konkurs 2015

Oświadczenia o stopniu realizacji projektu finansowego z grantu badawczego dla młodych naukowców - Konkurs 2015

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej