Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2012

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 17 maja 2012 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2012

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dn ia 17 maja 2012 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców w roku 2012.

Komunikat w sprawie dofinansowania projektów naukowo-badawczych w ramach środków DS na rozwój młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich w  2012 roku.

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców. 

Wzór wniosku konkursowego o przyznanie grantu badawczego dla młodych naukowców.