Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia (skład plenarny)

zespół ds. kierunku prawo

prof. dr hab. Janina Błachut - Prodziekan ds. studiów prawniczych / kierownik studiów na kierunku prawo

dr hab. Janusz Raglewski

dr Mateusz Stępień – Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. ankiet studenckich

dr Iwona Barwicka-Tylek – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku prawo

mgr Łukasz Polak – przedstawiciel pracowników administracyjnych/sekretarz WKDJK

Wojciech Rożdżeński – przedstawiciel Samorządu Studentów UJ z kierunku prawo

zespół ds. kierunku administracja

prof. dr hab. Dorota Malec – Członek Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012-16, Prodziekan ds. studiów administracyjnych / Kierownik studiów na kierunku administracja

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

dr hab. Dorota Dąbek

dr Janusz Karp - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku administracja

mgr Łukasz Polak – przedstawiciel pracowników administracyjnych/sekretarz WKDJK

Bartłomiej Kot - przedstawiciel Samorządu Studentów UJ z kierunku administracja

przedstawiciele pracodawców

mgr Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

adw. Jan Kuklewicz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

not. Krzysztof Maj – Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

SSA Rafał Dzyr – Zastępca Dyrektora ds. Aplikacji, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

SSR dr Agnieszka Pilch - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

oraz

prof. dr hab. Ewa Nowińska

dr Dariusz Kasprzycki