Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Czasopisma

Transformacje Prawa Prywatnego

Transformacje Prawa Prywatnego": czasopismo naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Istnieje od 2000 roku; wychodzą 4 numery rocznie o objętości 100-160 stron. W „Transformacjach" publikowali polscy autorzy, m.in. B. Gawlik, I. Karasek, A. Kubas, M. Pecyna, J. Pisuliński, P. Machnikowski, M. Mataczyński, L. Sobolewski i zagraniczni: C.W. Canaris, W. Hadding, P. Hommelhoff, D. Martiny, E. Micheler, S. Shavell.

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (IPP TBSP UJ) jest wydawany od 2008 r. przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w formie elektronicznej jako kwartalnik. IPP TBSP UJ publikuje teoretyczne, jak i empiryczne artykuły wszystkich dziedzin prawa, których autorami są studenci i doktoranci. IPP TBSP UJ posiada 4 pkt według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolegium redakcyjne: Mgr Marcin Kaliński, Mgr Kamil Mamak, Mgr Mateusz Pacak, Mgr Daria Wójcik, Kamil Burski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Pierwszy tom czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" („Cracow Studies of Constitutional and Legal History") ukazał się w 2007 r. Obecnie periodyk jest kwartalnikiem, na łamach którego publikowane są teksty poświęcone dziejom państwa, prawa oraz doktryn politycznych i prawnych. Tematyka wydawanych artykułów dotyczy tak zagadnień polskich jak i powszechnych. Redaktorem czasopisma jest prof. dr hab. Wacław Uruszczak, redaktorem tematycznym prof. dr hab. Dorota Malec. W skład rady naukowej periodyku wchodzą: prof. dr hab. Kazimierz Baran (Kraków), prof. dr Christian Chêne (Paris), prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (Kraków), prof. dr Claudio Finzi (Roma), prof. dr hab. Michał Jaskólski (Kraków), doc. dr Bohumil Jiroušek (České Budějovice), ks. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (Kraków), prof. dr hab. Dorota Malec (Kraków), dr Heinz Mohnhaupt (Frankfurt am Main), prof. dr hab. Thomas Olechowski (Wien), prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Kraków). Sekretarzem Redakcji jest dr Maciej Mikuła. Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 13 punktów.

Correcta

Kwartalnik Correcta wydawany jest przez Wydział we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Współpraca ta ma na celu połączenie działalności naukowej Katedry Polityki Gospodarczej oraz działalności praktycznej w w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Czasopismo jest poświęcone problematyce finansów publicznych, gospodarowania nieruchomościami publicznymi, kontroli zarządczej, zamówień publicznych. Oprócz kwartalnika w ramach tzw. Biblioteki Correcty wydawane są zbiory orzeczeń, monografie i zbiory artykułów.