Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Wydłużenie terminu do składania wniosków o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

W związku z niewielką liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zleskiego na rok akademickim 2017/18 termin do składania wniosków został decyzją Rady Funduszu przedłużony do poniedziałku 20 listopada 2017 r. do godz. 14. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w w pok. 310 w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego - ogłoszenie 2017