Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Zdobądź nowe kompetencje przydatne na rynku pracy!

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji proponuje wszystkim studentom ostatnich II semestrów Wydziału Prawa i Administracji udział w:

  1. Warsztatach z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania, rozwijające kompetencje komunikacyjne;
  2. Warsztatach z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się, rozwijające kompetencje analityczne;
  3. Praktyczne zajęcia w formie projektowej i warsztaty, rozwijające kompetencje informatyczne, w tym z zakresu wyszukiwania informacji;
  4. Certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych), rozwijające kompetencje językowe;
  5. Warsztatach, zajęciach w formie projektowej i współpracy z podmiotami zagranicznymi, rozwijające kompetencje przedsiębiorcze;
  6. Wizytach studyjnych w instytucjach zagranicznych. Celem wizyt jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w wizytowanej instytucji, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.

Rozpoczęcie rejestracji na zajęcia organizowane w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji w semestrze zimowym 2017/2018:

1 października 2017 w systemie USOS

Organizacja  zajęć

Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych, poza certyfikowanymi szkoleniami rozwijającymi kompetencje językowe (62 godz. zajęć)

Szczegółowe informacje

http://www.jcrk.uj.edu.pl/

Kontakt:

Jednostka prowadząca projekt: Biuro Analiz Instytucjonalnych in Raportowania UJ